وزارت بهداشت هم در حال انجام اقداماتی است تا بیمه شدگان تامین اجتماعی بتوانند با ارائه کد ملی خدمات لازم را دریافت کند.

خداحافظی بیمه شدگان تامین اجتماعی با دفترچه‌های درمانی

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی:
حدود یک سالی است که دفترچه‌های درمانی در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به طور کامل حذف شده است.
زیرساخت‌های لازم را برای حذف دفترچه‌های تامین اجتماعی در مراکز طرف قرارداد و غیرملکی تامین اجتماعی آماده کرده‌ایم.
وزارت بهداشت هم در حال انجام اقداماتی است تا بیمه شدگان تامین اجتماعی بتوانند با ارائه کد ملی خدمات لازم را دریافت کند.