ترامپ: مجلس نمایندگان رأی لازم برای استیضاح مرا دارد

ترامپ: مجلس نمایندگان رأی لازم برای استیضاح مرا دارد

رئیس‌جمهور آمریکا:
مجلس نمایندگان آمریکا از آراء لازم برای استیضاحم برخوردار هستند، اما اطمینان دارم که مجلس سنا من را تبرئه خواهد کرد.
انتظارم این است که اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از استیضاحم حمایت کنند.