هر توافقنامه تجاری که امضا می‌شود باید منصفانه و عادلانه باشد!

ترامپ: ما توافق کامل تجاری با چین را می‌خواهیم

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد این کشور خواهان رسیدن به توافق تجاری با چین است و هر توافقنامه تجاری که امضا می‌شود باید منصفانه و عادلانه باشد!