در هفتمین نشست کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

در هفتمین نشست کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران بررسی شد

▪️راهکارهای احقاق حق بخش خصوصی کدام است؟

نمایندگان بخش خصوصی، در نشست هفتم کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران، با پیگیری مباحث مطرح شده در نشست قبلی با حضور نمایندگانی از دیوان عدالت اداری، راهکارهای احقاق حق فعالان اقتصادی از نامه‌نگاری با مقامات دولتی و تعامل با واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی تا طرح دعوی در دیوان عدالت اداری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.