سؤال این است پولی که قرار بوده با آن تحریم‌ها دور زده شود چرا برنگشته و قرار بوده کجا استفاده شود؟

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک ملت برگزار شد

در دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری بحث بر سر شباهت‎سازی پرونده بود؛ نماینده دادستان آن را شبیه سوگنامه ترکمانچای خواند و وکیل متهم ردیف دوم آن را همانند قطعنامه ۵۹۸ دانست.

نماینده دادستان تهران:
سؤال این است پولی که قرار بوده با آن تحریم‌ها دور زده شود چرا برنگشته و قرار بوده کجا استفاده شود؟

چرا به آقای مجید سعادتی رشوه دادند و چرا ۱۱۰ میلیون درهم به مدیران بانک برگرداندند و چگونه توانستند با کپی شناسنامه پول بگیرند و بدون اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند؟