حجم آب موجود مخازن تا ۲۱ آبان‌ماه در سال جاری ۲۵.۵۷ و در مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۳۰ میلیارد مترمکعب است. ظرفیت کل مخازن سدها از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان‌ماه ۵۰.۶ میلیارد مترمکعب و درصد پرشدگی سدها ۵۱ درصد است.

میزان خروجی آب از سدهای کشور در دو ماه اخیر با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته از مرز هفت میلیارد مترمکعب گذشته و ظرفیت مناسبی از مخزن سدهای کشور به کنترل و تسکین سیلاب‌های احتمالی اختصاص یافته است؛ به طوری‌که طبق آخرین آمار، از میان ۱۹۳ سد بزرگ، حدود ۶۷ سد مهم کمتر از ۴۰ درصد پر هستند و تنها یک درصد سدهای بزرگ کشور بیش از ۹۰ درصد آب دارند.

به‌گزارش سی نیوز، کل ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۱ آبان‌ماه، ۳.۹ میلیارد مترمکعب بوده و این میزان در مدت مشابه سال گذشته، ۲.۲۸ میلیارد مترمکعب بود. کل خروجی مخازن نیز از ابتدای سال جاری آبی تا ۲۱ آبان‌ماه ۶.۳۲ میلیارد مترمکعب بوده، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته عددی برابر با ۲.۹۹ میلیارد مترمکعب بود.

حجم آب موجود مخازن تا ۲۱ آبان‌ماه در سال جاری ۲۵.۵۷ و در مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۳۰ میلیارد مترمکعب است. ظرفیت کل مخازن سدها از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان‌ماه ۵۰.۶ میلیارد مترمکعب و درصد پرشدگی سدها ۵۱ درصد است.

ورودی به سد دوستی در استان خراسان رضوی برای نخستین بار در سال آبی جاری از حدود دو هفته پیش آغاز شده و تا ۲۱ آبان‌ماه هفت میلیارد مترمکعب آب وارد مخزن شده است و جریانات ورودی همچنان استمرار دارد. ورودی به سد شمیل و میان در استان هرمزگان حدود دو هفته اخیر حدود پنج میلیارد مترمکعب بوده و سرجمع آوردسد در سال آبی جاری به ۱۲ میلیارد مترمکعب رسیده است و طبق آخرین اخبار جریانات ورودی قطع شده است.

برخی سدهای استان مازندران و گیلان نظیر سدهای البرز، شهید رجایی و شهر بیجار در تاریخ‌های نوزدهم و بیستم آبان‌ماه متاثر از سیلاب بوده و به ترتیب حدود شش میلیارد مترمکعب، دو میلیارد مترمکعب و سه میلیارد مترمکعب ورودی داشته‌اند.

وضعیت ۴۴ سد کشور

از سوی دیگر آخرین آمارها درباره مخازن ۴۴ سد حاکی از آن است که موجودی مخزن ۱۲ سد کشور، بیش از ۷۵ درصد افزایش، موجودی مخزن هشت سد بین ۲۵ تا ۷۵ درصد افزایش، موجودی مخزن ۲۴ سد کشور تا ۲۵ درصد افزایش و کاهش داشتند.

براساس آخرین آمار وضعیت سدهای مهم (شرب- کشاورزی) تا پایان ۲۱ آبان‌ماه سال جاری حاکی از آن است که سدهای حوضحه دریاچه ارومیه (مجموع ۱۳ سد) به طور کلی ۷۱۷ میلیون مترمکعب موجودی مخزن دارد و درصد پرشدگی این مخازن در سال جاری ۴۳ درصد و درصد تغییرات آن نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد بوده است.

آخرین وضعیت بارندگی در کشور

در حالی که میزان خروجی آب از سدهای کشور در دو ماه اخیر با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته از مرز هفت میلیارد مترمکعب گذشته و ظرفیت مناسبی از مخزن سدهای کشور به کنترل و تسکین سیلاب‌های احتمالی اختصاص یافته است. به طوری‌که طبق آخرین آمار، از میان ۱۹۳ سد بزرگ، حدود ۶۷ سد مهم کمتر از ۴۰ درصد پراند و تنها یک درصد سدهای بزرگ کشور بیش از ۹۰ درصد آب دارند و آماده مقابله با سیلاب هستند که طبق آمار وزارت نیرو حجم بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی ۹۹-۹۸ (اول مهرماه) تا هشتم آذر ۹۸ به ۴۳.۶ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با میانگین ۱۱ سال گذشته از ۹ درصد کاهش برخوردار بوده است.

بر اساس آمار بارندگی تجمعی حوضه‌های آبریز درجه‌ یک کشور، میزان بارندگی‌ها طی مدت مشابه سال آبی ۹۸-۹۷ در این حوضه‌ها ۷۵.۴ میلی‌متر گزارش شده است. این میزان بارش، از سال آبی گذشته در همین مدت ۴۲ درصد کمتر بوده و نسبت به میانگین بلندمدت ۵۱ ساله (۳۵.۵ میلی‌متر) ۲۳ درصد افزایش و در مقایسه با میانگین ۱۱ ساله اخیر (از سال آبی ۸۸-۸۷ تا سال آبی ۹۸-۹۷) ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. حوضه آبریز دریای خزر با ۱۰۴ میلی‌متر بارش و حوضه آبریز مرزی شرق با ۲۰ میلی‌متر به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان بارندگی حوضه‌های آبریز درجه‌ یک برخوردار بوده‌اند.