نماینده کبودر آهنگ و بهار تاکید کرد: شناخت درست از رفتار، منش و تعامل مدرس برای همه نمایندگان لازم است و اگر نمایندگان به آن متعهد باشند مجلس در جایگاه واقعی خود قرار می گیرد.

محمدعلی پورمختار در گفت و گو با خبرنگار سی نیوز تصریح کرد: زمانی مجلس در قانون گذاری و نظارت موفق خواهد بود که مانند مدرس اتکای اصلی آنها مردم باشد و بر اساس اعتقادات اصیل دینی بدون وابستگی به هیچ قدرتی حرکت کنند و به وظایف خود عمل نمایند.

نمایندگان  باید با رفتار و منش خود نهاد قانون گذاری را در راس امور حفظ کنند

وی با اشاره نامگذاری روز شهادت شهید مدرس به عنوان روز مجلس گفت: این انتخاب  حاوی یک پیام مهم برای نمایندگان است که باید با رفتار و منش خود نهاد قانون گذاری را در راس امور حفظ کنند واز شان آن پاسداری نمایند اما متاسفانه امروز با شرایط مطلوب فاصله داریم و هنوز و مجلس آنی نیست که باید باشد.

وی ادامه داد: مجلس دست آورد خون هزاران شهید و مجاهدت مردم است و بر نمایندگان واجب است با رفتار و عملکرد خود از حرمت و جایگاه آن که در قانون اساسی و منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده پاسداری کنند و با نظارت دقیق و قانون گذاری مناسب دولت ها را در مسیر درست نگاه دارند.

تعامل به معنای همراهی بدون قید وشرط با سیاست های دولت نیست

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس باید با دولت تعامل داشته باشد و اگر این همکاری وتعامل نباشد کار کشور به درستی پیش نمیرود اما این تعامل به معنای همراهی بدون قید وشرط با سیاست های دولت نیست و استیضاح و نظارت بر عملکرد دولت حق قانونی مجلس است و این برای جایگاه حقوقی مجلس مناسب نیست که نمایندگان ابزار سیاست های دولت باشند.