رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه جایگاه رهبری در رأس نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، گفت: طبق قانون اساسی، رهبری وظیفه هماهنگی سران قوا را برعهده دارد و مجلس نیز به عنوان رأس امور صرفا به ریل‌گذاری در حوزه نظارت و قانونگذاری می‌پردازد.

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرنگار  سی نیوز ، با تأکید بر اینکه مجلس همواره در «رأس امور» قرار دارد، به تفسیر این بیان امام(ره) پرداخت و گفت: نگاه امام(ره) و مقام معظم رهبری همواره حفاظت و صیانت از قانون بوده است که در این زمینه از مجلس به عنوان رکنی از نظام یاد می کنند که در رأس امور است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امام(ره) همواره بر این تأکید داشتند که مجلس به عنوان سیاستگذار و ریل گذاری نظام باید در رأس امور قرار گیرد، عنوان کرد: اگر بخواهیم مجلس همواره در رأس امور بوده و اقتدار آن حفظ شود، باید صرفا در راستای منافع ملی و مردم بیاندیشد و به حواشی نپردازد.

مجلس به عنوان عصاره ملت از ارکان نظام است

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی در جهت پیشرفت و توسعه خود اتکایی به کشورهای دیگر ندارد لذا باید ساختار داخلی خود را تقویت کنیم تا به نتیجه برسیم که مجلس به عنوان رکنی از نظام است که در رأس امور بوده و عصاره ملت نیز به شمار می رود.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه قانون اساسی، هماهنگی سران سه قوه را بر عهده رهبری قرار داده و ایشان در رأس نظام هستند، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در رأس نظام نیست بلکه در رأس امور است تا در حوزه نظارت و قانونگذاری و در چارچوب سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب ریل گذاری صورت دهد و این موضوع نیز صرفا طبق قانون اساسی است که با آن میثاق بسته ایم.