سومین جلسه کمیته دستمزد که قرار بود به موضوع بررسی رقم هزینه سبد معیشت کارگران بپردازد به دلیل طرح مباحثی غیر از این موضوع بدون نتیجه پایان یافت.

سومین جلسه کمیته دستمزد که قرار بود به موضوع بررسی رقم هزینه سبد معیشت کارگران بپردازد به دلیل طرح مباحثی غیر از این موضوع بدون نتیجه پایان یافت.

به گزارش سی نیوز به نقل از ایسنا، سومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دولت در حالی برگزار شد که به گفته مقامات کارگری این جلسه هدف خاصی را دنبال نکرده و صرفا برگزاری جلسه بوده است.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این جلسه گروه کارگری به دنبال تعیین رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری بودند و به دلیل تغییراتی که اخیرا در قیمت برخی کالاها از جمله بنزین صورت گرفته بود بر تعیین رقم هزینه معیشت اصرار داشتند ولی گروه کارفرمایی مسیر جلسه را به سمت و سوی دیگری پیش برده و مباحث دیگری را مطرح کردند.

سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا موضوعی بود که کارفرمایان در این جلسه پیش کشیده بودند در حالی که قرار بود این جلسه به تعیین رقم سبد هزینه معیشت کارگران بپردازد.

سومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار بدون آنکه به موضوع اصلی جلسه و تعیین رقم سبد هزینه کارگران اشاره‌ای داشته باشد به دلیل ورود به مباحث غیر مرتبط بدون نتیجه پایان یافت. پیش از این در دومین جلسه کمیته دستمزد نیز قرار بود به راهکارهای ترمیم حقوق و دستمزد و تقویت معیشت جامعه کارگری پرداخته شود اما اختلاف نظر گروه کارفرمایی و کارگری این جلسه را هم بی نتیجه گذاشت.

بی نتیجه ماندن سومین جلسه کمیته دستمزد در شرایطی است که سال گذشته در چهارمین نشست کمیته دستمزد، نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت بر اساس گزارش مراجع رسمی آماری، تحقیقات میدانی کمیته‌های مزد از وضع معیشت خانوار در مناطق و استان‌های مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد معیشت کارگران، به عدد سه میلیون و ٧۵٩ هزار و ۲۰۰ تومان به عنوان هزینه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین ٣.٣ نفره رسیده و آن را مبنای تعیین دستمزد سال ۹۸ کارگران اعلام کرده بودند.