سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: مجلس تا پایان کار کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه ۹۹ در روزهای یکشنبه نوبت عصر جلسه علنی نخواهد داشت.

اسدالله عباسی در گفت وگو با خبرنگار سی نیوز، در تشریح آخرین نشست هیات رئیسه مجلس، گفت: در جلسه اخیر هیات رئیسه مقرر شد تا به منظور برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق، مجلس در روزهای یکشنبه نوبت عصر جلسه علنی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه تعطیلی جلسات علنی بعدازظهر یکشنبه مجلس محدود به زمان بررسی لایحه بودجه ۹۹ است، افزود: بعد از پایان کار کمیسیون تلفیق، مجلس در دو نوبت صبح و عصر برای بررسی لایحه بودجه جلسه خواهد داشت که بعد از پایان بررسی بودجه، جلسات صحن به روال عادی برگزار می شود.

عباسی درباره زمان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس گفت: اگر کمیسیون تلفیق گزارش خود درباره لایحه بودجه ۹۹ را به موقع به صحن مجلس تحویل دهد مجلس قبل از تعطیلات برای انتخابات یعنی قبل از دهم بهمن بودجه را تصویب خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: اما در صورتی که کمیسیون تلفیق بودجه را با تاخیر به صحن تحویل دهد بررسی بودجه بعد از برگزاری انتخابات یعنی از تاریخ پنجم اسفند در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.