قوامی از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن ۱۰ ریال به قیمت هر پیامک اضافه می‌شود و درآمد حاصله برای کمک به افراد تحت پوشش بهزیستی در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.

اعضای کمسیون تلفیق در مصوبه‌ای درراستای حمایت از بیانیه دولت در اجرای گام پنجم شرکت مادر تخصصی سوخت هسته‌ای را مکلف به توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های مواد معدنی و محصولات جانبی به ویژه کیک زرد کردند.

به گزارش سی نیوز، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ در نشست خبری ظهر امروز چهارشنبه خود گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برای حمایت از فعالیت‌های صلح آمیز در حوزه چرخه سوخت هسته‌ای و بیانیه دولت در اجرای گام پنجم، شرکت مادرتخصصی سوخت هسته‌ای مکلف به توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های مواد معدنی و محصولات جانبی به ویژه کیک زرد با منشأ داخلی و خارجی شد و درآمد حاصل این شرکت از تقسیم سود سهم دولت معاف شد. همچنین مالیات آن با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

وی از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق برای افزایش دو درصدی جرایم رانندگی خبر داد و گفت که درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی حاصله برای ضایعات نخاعی در اختیار بهزیستی قرار می‌گیرد و بخشی از آن نیز برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی اختصاص می‌یابد.

قوامی از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن ۱۰ ریال به قیمت هر پیامک اضافه می‌شود و درآمد حاصله برای کمک به افراد تحت پوشش بهزیستی در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.