به گزارش سی نیوز، یک منبع مطلع به نور نیوز گفت: در اطلاعیه مهمی که صبح روز شنبه ۲۱ دی ماه منتشر خواهد شد ،اطلاعات جدیدی در خصوص چگونگی سقوط هواپیمای اوکراینی که روز چهارشنبه در حوالی فرودگاه امام خمینی(ره) سقوط کرد ارائه می شود.

امروز اطلاعات جدیدتری از چگونگی سقوط هواپیمای اوکراینی اعلام می‌شود.

به گزارش سی نیوز، یک منبع مطلع به نور نیوز گفت: در اطلاعیه مهمی که صبح روز شنبه ۲۱ دی ماه منتشر خواهد شد ،اطلاعات جدیدی در خصوص چگونگی سقوط هواپیمای اوکراینی که روز چهارشنبه در حوالی فرودگاه امام خمینی(ره) سقوط کرد ارائه می شود.