نماینده تهران داشتن شجاعت را به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های نمایندگان برشمرد و افزود: نماینده باید از شجاعت لازم در گرفتن تصمیماتش برخوردار باشد و بداند قرار است در مجلس درباره مسائل مختلف تصمیم گیری شود پس سعه صدر کافی امری ضروری است، باید از جار و جنجال و هیاهو دوری کرد چون مجلس جایی است که باید در آن تصمیمات خوب، درست و کارشناسی شده توأم با تدبیر و عقلانیت گرفته شود.

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که «شجاعت و داشتن سعه صدر و عقلانیت از ویژگی های یک نماینده مجلس است» گفت: مجلس جای استدلال، کار کارشناسی و گفت‌وگو است پس باید نمایندگان از مشورت افراد متخصص و آگاه بهره گیرند.

داوود محمدی در گفت‌وگو با سی نیوز، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره شاخص‌های انتخاب درست و خصوصیات یک نماینده منتخب گفت: مقام معظم رهبری در آستانه انتخابات رهنمودهایی را مطرح کردند که طبق تاکیدات ایشان افرادی که قرار است نماینده مردم در مجلس شوند باید درباره مسائل کشور اطلاع داشته و مهمتر از همه از تعهد کافی برخوردار باشند. داشتن تخصص و اطلاعات لازم از مسائل داخلی و خارجی دارای اهمیت است چون یک نماینده باید بداند که در دنیا چه می‌گذرد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این که «نماینده باید اهل گفت‌وگو باشد» توضیح داد: نماینده باید از مشورت افراد متخصص در تصمیماتش بهره بگیرد او قرار است به امر قانونگذاری پرداخته و بر آن قوانین نظارت داشته باشد پس مشورت با افراد متخصص و آگاه امر ضروری است.

نماینده تهران داشتن شجاعت را به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های نمایندگان برشمرد و افزود: نماینده باید از شجاعت لازم در گرفتن تصمیماتش برخوردار باشد و بداند قرار است در مجلس درباره مسائل مختلف تصمیم گیری شود پس سعه صدر کافی امری ضروری است، باید از جار و جنجال و هیاهو دوری کرد چون مجلس جایی است که باید در آن تصمیمات خوب، درست و کارشناسی شده توأم با تدبیر و عقلانیت گرفته شود.

محمدی افزود: مردم هم باید افرادی با داشتن ویژگی‌های تدبیر و سعه صدر را به مجلس بفرستند نه این که افرادی که فقط می‌خواهند هیاهو و جار و جنجال راه بیندازند وارد مجلس شوند. قطعا تدبیر و عقلانیت با گفت‌وگو  و استدلال کارگشا خواهد شد. مردم دقت کنند افراد عالم، آگاه، متدین، شجاع و اهل مشورت و دارای سعه صدر را وارد مجلس کنند.