حبیب مسیحی در گفت‌وگو با سی نیوز درباره ویدیوهای منتشر شده از ورود گراز به میناب اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشی که به دست من رسیده است یک رأس گراز به شهرستان میناب وارد شده بود که همکاران ما در محیط زیست آن را به سمت باغ‌های اطراف شهر هدایت کردند.

در پی انتشار ویدیویی از ورود گراز به شهرستان میناب به دلیل وقوع سیل در استان هرمزگان، رییس اداره محیط زیست این استان از مردم خواست که ضمن نزدیک نشدن به حیات وحش، هنگام مواجهه با حیوانات، موضوع را بلافاصله به محیط زیست استان اطلاع دهند.

حبیب مسیحی در گفت‌وگو با سی نیوز درباره ویدیوهای منتشر شده از ورود گراز به میناب اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشی که به دست من رسیده است یک رأس گراز به شهرستان میناب وارد شده بود که همکاران ما در محیط زیست آن را به سمت باغ‌های اطراف شهر هدایت کردند.

رییس اداره محیط زیست هرمزگان به مردم توصیه کرد که اگر با حیات وحش در مناطق مسکونی مواجه شدند، آرامش خود را حفظ کنند و به هیچ عنوان به حیوان نزدیک شوند چراکه حیوان در مواجهه با انسان حالت تدافعی پیدا می‌کند.

مسیحی تاکید کرد: مردم همچنین هنگام مشاهده حیات وحش با شماره تلفن ۱۵۴۰ و یا ۳۳۶۱۳۰۵۸ و ۳۳۶۱۳۰۶۶ تماس بگیرند و این موضوع را به اداره محیط زیست اطلاع دهند.