تهران – ایرنا – جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:
متوسطه دوره اول:
ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی
ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ادبیات فارسی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس نگارش پایه ٨
ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس ریاضی پایه ٧
ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٩
دوره ابتدایی :
ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم
ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم
ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم
متوسطه دوم :
ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزی..

برنامه‌های درسی سه شنبه ۲۳ اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

تهران – ایرنا – جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی

ساعت ٨:٠۵تا ٨:٢۵درس ادبیات فارسی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵تا ٨:۴۵درس نگارش پایه ٨

ساعت ٨:۴۵تا ٩:٠۵درس ریاضی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٩

دوره ابتدایی :

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم :

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵درس هندسه٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵تا ١۵:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵:٣٠ تا١۶درس جغرافیای ایران پایه١٠ تمام رشته‌ها

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ درس زیست شناسی١ پایه ١٠ رشته علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس عربی،زبان قرآن٢ پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس زیست شناسی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

شبکه ۴ :

ساعت٧ تا ٧:٢٠ استاندارد نقاشی چهره ،سبک های نقاشی پایه١١رشته چهره سازی شاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴۵استاندارد کاربر ایلوستریتور، توانایی کار با جلوه‌های گرافیکی پایه١١ رشته تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ای شاخه کاردانش

ساعت٧:۴۵تا ٨:١٠ درس رنگ کاری روی چوب پایه١٠ و ١١ رشته صنایع چوب و مبلمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای .

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه ١٢ رشته شبکه و نرم افزار رایانه‌ای شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس نقشه برداری، پودمان ۵ پایه١٢ رشته ساختمان شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس مبانی طراحی معماری پایه١٢ رشته معماری و نقشه کشی شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ٣٠ ٩ تا ١٠ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس تاریخ اسلام ٢ پایه١١ علوم و معارف اسلامی

  • برنامه‌های درسی دوشنبه ۸ اردیبهشت شبکه‌های سیما

    برنامه‌های درسی دوشنبه ۸ اردیبهشت شبکه‌های سیما

    تهران-ایرنا- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز دوشنبه ۸ اردیبهشت…

  • برنامه‌های درسی شبکه‌های سیما در روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت

    برنامه‌های درسی شبکه‌های سیما در روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت

    تهران- ایرنا- جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه‌شنبه ۹…