همدان با قدمتی دیرینه آئین‌های زیبایی برای ماه مبارک رمضان و عید فطر داشته که برخی از آن‌ها همچون پخت آش‌ترشی هنوز انجام می‌شود و برخی دیگر مانند چاووش‌خوانی به فراموشی سپرده‌شده است.

همدان با قدمتی دیرینه آئین‌های زیبایی برای ماه مبارک رمضان و عید فطر داشته که برخی از آن‌ها همچون پخت آش‌ترشی هنوز انجام می‌شود و برخی دیگر مانند چاووش‌خوانی به فراموشی سپرده‌شده است.