در واقعه قتل رومینا اشرفی ، کلاغ بودیم یا انسان؟! یادداشت مدیرمسئول نقل است وقتی کلاغی می‌میرد، بقیه کلاغ‌ها دنبال علت مردنش می‌گردند که مبادا دیگری، به همان مرگ دچار شود. کلاغ‌ها یاد گرفته‌اند با هم حرف بزنند. یاد گرفته‌اند به اشتراک بگذارند (با قار قار کردنشان). عدالت در قلب کلاغ ها باجدی ترین وضع […]

در واقعه قتل رومینا اشرفی ، کلاغ بودیم یا انسان؟!

یادداشت مدیرمسئول

نقل است وقتی کلاغی می‌میرد، بقیه کلاغ‌ها دنبال علت مردنش می‌گردند که مبادا دیگری، به همان مرگ دچار شود.

کلاغ‌ها یاد گرفته‌اند با هم حرف بزنند. یاد گرفته‌اند به اشتراک بگذارند (با قار قار کردنشان).

عدالت در قلب کلاغ ها باجدی ترین وضع خود حکمفرماست . وقتی یکی از آن ها تخلف ورزد، کلاغ ها شورایی تشکیل می دهند تا درباره ی سرنوشت او تصمیمی اتخاذ کنند. این بحث و شورا، ممکن است ساعت ها طول کشد تا این که حکم صادر شود. در حالی که متهم در فاصله ای آن طرف تر با بی صبری منتظر نتیجه ی محاکمه است. وقتی شورا تصمیم به برائت کلاغ بگیرد، گروه کلاغ ها به پرواز در می آیند و از نظر ناپدید می شوند، ولی اگر متهم محکوم شده باشد، آن وقت به سویش حمله ور می شوند و با ضربات نوک خود، او را تنبیه می کنند.

کلاغ ها یاد گرفته اند رفیق بمانند در خوشی و ناخوشی.

اما وقوع چند اتفاق ناگوار پی در پی از قتل رومینا اشرفی به دست پدر نامردش تا به آتش کشاندن خانه ای در رشت توسط برداری که خواهرش را زنده به گور کرد، من را به یاد اعمال غیر انسانی اعراب زمان جاهلیت انداخت.

زنده به گور کردن و اعمال فوق که به راستی از تکرار واژه های مربوط به آن شرمگین می شوم، بیش از آن که یک عمل غیر انسانی و ناجوانمردانه باشد، زاییده یک تفکر جاهلانه و شیطانی است.

دردناک ترین و وحشیانه ترین عملی که از یک موجود زنده می تواند سر بزند همین عمل قبیح زنده به گور کردن است.

این واقعا وحشت آور است که انسان ، آنقدر عاطفه خود را زیر پاى بگذارد که به کشتن دختر یا خواهرش آن هم در زشت ترین صورتش افتخار و مباهات نماید، انسانى که پاره تن خود اوست ، انسانى که بى دفاع و ضعیف است ، او را با دست خویش زنده زنده به قتل رساند.

این یک امر ساده نیست که انسان هر چند نیمه وحشى دست به چنین جنایت وحشتناکى بزند و مطمئنا ریشه فرهنگی دارد.

ریشه ای فرهنگی که به آن را می توان “تمدن زنده به گور” نامید.

تمدن زنده به گور فقط در زمان جاهلیت اعراب نبوده و همان طور که می دانیم در جوامع اروپایی، واقعه هلوکاست، قتل مسلمانان میانمار، زنده به گور کردن مادران و دختران در هند که خود را سرآمد تمدن بشری می داند به وفور مشاهده شده و خواهد شد.

اما چاره چیست؟

باری، مطمئنا فردا و فرداهایی دیگر این واقعه دردناک را به دست فراموشی خواهیم سپرد و قطعا شاهد اتفاقات و فجایع مشابه و حتی دردناک تر خواهیم بود.

بیاییم مروری به وحدت کلاغ ها که در ابتدای یادداشتم به آن اشاره کردم ، داشته باشیم.

شاید اگر ما که نام خود را انسان نهاده ایم، ذره ای از همین کلاغ ها و رفتار به واقع انسان گونه شان یاد بگیریم، شاهد وقوع مجدد این اتفاقات وحشتناک نخواهیم بود.

به راستی که زشتی دنیا به خاطر وجود آدم های بد نیست! به خاطر سکوت آدم های خوبه!

در مقابل این گونه اتفاقات منفعل و ساکت نباشیم…

 

کجا سرمایه گذاری کنیم | دکتر سید محمد مهاجر

  • نویسنده : دکتر سید محمد مهاجر
  • منبع خبر : سی نیوز