تب برفکی آفریقایی به چین رسید پکن- ایرنا- شیوع بیماری تب برفکی آفریقایی در چین، باعث نگرانی دامداران و کشاورزان این کشور…

  • تب برفکی آفریقایی به چین رسید

    تب برفکی آفریقایی به چین رسید

    پکن- ایرنا- شیوع بیماری تب برفکی آفریقایی در چین، باعث نگرانی دامداران و کشاورزان این کشور…