آزمایش تشخیصی سرطان سینه برای زنان بالای ۴۰ سال ضروری است تهران- ایرنا- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: انجام آزمایش های تشخیصی دوره ای بعد از سن…

  • آزمایش تشخیصی سرطان سینه برای زنان بالای 40 سال ضروری است

    آزمایش تشخیصی سرطان سینه برای زنان بالای ۴۰ سال ضروری است

    تهران- ایرنا- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: انجام آزمایش های تشخیصی دوره ای بعد از سن…