ابداع راهکاری برای کاهش آسیب عروق خونی ناشی از دیابت تهران – ایرنا – محققان علوم پزشکی به راهکاری دست یافته اند که قادر به درمان آسیب رگ های خونی…

  • ابداع راهکاری برای کاهش آسیب عروق خونی ناشی از دیابت

    ابداع راهکاری برای کاهش آسیب عروق خونی ناشی از دیابت

    تهران – ایرنا – محققان علوم پزشکی به راهکاری دست یافته اند که قادر به درمان آسیب رگ های خونی…