اعتراضات ضد جنگ در لندن، امروز سه‌شنبه همزمان با آغاز به کار نمایشگاه تسلیحاتی “تجهیزات دفاعی و امنیتی بین‌المللی” (DSEI-۲۰۲۱) آغاز شده است.

اعتراضات ضد جنگ در لندن، امروز سه‌شنبه همزمان با آغاز به کار نمایشگاه تسلیحاتی "تجهیزات دفاعی و امنیتی بین‌المللی" (DSEI-۲۰۲۱) آغاز شده است.