وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه مقابل کمیته روابط خارجی سنا حاضر شد و برای دومین روز متوالی با سوالات قانونگذاران جمهوریخواه که شدیدا منتقد تصمیم دولت بایدن در خروج از افغانستان هستند، مواجه شد.

وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه مقابل کمیته روابط خارجی سنا حاضر شد و برای دومین روز متوالی با سوالات قانونگذاران جمهوریخواه که شدیدا منتقد تصمیم دولت بایدن در خروج از افغانستان هستند، مواجه شد.