رییس مجلس شورای اسلامی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس برشمرد و گفت که حذف امضاهای طلایی از نتایج تصویب این طرح خواهد بود.

رییس مجلس شورای اسلامی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس برشمرد و گفت که حذف امضاهای طلایی از نتایج تصویب این طرح خواهد بود.