“امیر سرخوش” و “سیاوش مزینی” پس از کسب پیروزی در مرحله یک هشتم پایانی رقابت های اسنوکر قهرمانی آسیا در مرحله بعدی به مصاف یکدیگر می روند.

"امیر سرخوش" و "سیاوش مزینی" پس از کسب پیروزی در مرحله یک هشتم پایانی رقابت های اسنوکر قهرمانی آسیا در مرحله بعدی به مصاف یکدیگر می روند.