امیرعبداللهیان در توییتی محورهای گفت‌وگوی خود با همتای انگلیسی‌اش را تشریح کرد.

امیرعبداللهیان در توییتی محورهای گفت‌وگوی خود با همتای انگلیسی‌اش را تشریح کرد.