گردان‌های حزب‌الله عراق خواستار اخراج آمریکایی‌ها و ندادن فرصت تسلط آنها بر روند انتخابات آتی عراق شد.

گردان‌های حزب‌الله عراق خواستار اخراج آمریکایی‌ها و ندادن فرصت تسلط آنها بر روند انتخابات آتی عراق شد.