هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان چهارشنبه شب با برگزاری ۸ دیدار به پایان می رسد.

هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان چهارشنبه شب با برگزاری ۸ دیدار به پایان می رسد.