مجلس نمایندگان ایالات متحده طرح قانونی را تصویب کرد که به کاخ سفید دستور می‌دهد تا به عنوان بخشی از بودجه دفاعی سال مالی آینده، تحریم‌ها علیه ۳۵ روس از جمله وزیران ، تجار برجسته ، شخصیت‌های عمومی و روزنامه نگاران را مورد بررسی قرار دهد.

مجلس نمایندگان ایالات متحده طرح قانونی را تصویب کرد که به کاخ سفید دستور می‌دهد تا به عنوان بخشی از بودجه دفاعی سال مالی آینده، تحریم‌ها علیه ۳۵ روس از جمله وزیران ، تجار برجسته ، شخصیت‌های عمومی و روزنامه نگاران را مورد بررسی قرار دهد.