وزیر خارجه انگلیس با همتای لیبیایی خود در خصوص راه‌های حمایت از برگزاری انتخابات لیبی در موعد مقرر خود قبل از پایان سال جاری میلادی گفت‌وگو کرد.

وزیر خارجه انگلیس با همتای لیبیایی خود در خصوص راه‌های حمایت از برگزاری انتخابات لیبی در موعد مقرر خود قبل از پایان سال جاری میلادی گفت‌وگو کرد.