مرکز اطلاع‌رسانی نظامی ارتش یمن در مستند عملیات «صبح پیروزی» درباره آزادسازی مناطق وسیعی از شهرستان صراوح استان مأرب، نشان می‌دهد که ائتلاف سعودی از کودکان سوء استفاده می‌کند و آنها را به میادین جنگ می‌فرستند.

مرکز اطلاع‌رسانی نظامی ارتش یمن در مستند عملیات «صبح پیروزی» درباره آزادسازی مناطق وسیعی از شهرستان صراوح استان مأرب، نشان می‌دهد که ائتلاف سعودی از کودکان سوء استفاده می‌کند و آنها را به میادین جنگ می‌فرستند.