هافبک آلمانی سابق منچستر یونایتد خاطره جالبی را از دخئا نقل کرد.

هافبک آلمانی سابق منچستر یونایتد خاطره جالبی را از دخئا نقل کرد.