وزارت امور خارجه چین ایالات متحده را به تحت فشار گذاشتن هندوراس متهم کرد.

وزارت امور خارجه چین ایالات متحده را به تحت فشار گذاشتن هندوراس متهم کرد.