ورود ۴۵ برند جدید مواد دخانی به عرصه تولید و فروش ۱۸ آذر ۱۳۹۸

۲۸ شرکت تولید مواد دخانی درخواست تولید ۱۵ برند سیگار و ۳۰ برند تنباکو را داده‌اند که متاسفانه با تولید همه آنها موافقت شده است. این در حالی‌ است که برندهای سیگار و تنباکوی درخواستی به غیر از یک یا دو مورد، هیچکدام قاچاق ندارند.
ورود ۴۵ برند جدید مواد دخانی به عرصه تولید و فروش

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات مبنی بر اینکه سالانه بیش از ۲۰میلیارد نخ سیگار به کشور قاچاق می شود، گفت: آمارهای غیرکارشناسی مربوط به قاچاق سیگار بهترین ابزار برای تولید ۴۵ برند جدید مواد دخانی در کشور است.

منشا ۶۷ درصد از جرائم مواد مخدر است ۱۱ آذر ۱۳۹۸

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس دهم، پیشگیری را مهمترین راهکار کاهش معضل اعتیاد در کشور دانست
منشا ۶۷ درصد از جرائم مواد مخدر است

بایگانی‌های حقوقی و قضائی - C News Agency | پایگاه خبری سی نیوز
چیزی یافت نشد !