ضرورت تعیین مجازات حبس برای فرار از دِین در پرداخت مهریه ۱۲ آذر ۱۳۹۸

اثبات اعسار ملاک اجرای قانون ممنوعیت مجازات حبس برای پرداخت مهریه است
ضرورت تعیین مجازات حبس برای فرار از دِین در پرداخت مهریه

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه افرادی که دارای تمکن مالی هستند مشمول قانون ممنوعیت مجازات حبس برای پرداخت مهریه قرار نمی‌گیرند از قضات خواست با افرادی که برای فرار از دِین، دارایی خود را به نام دیگری انتقال داده‌اند، برخورد کنند.

بایگانی‌های زنان و خانواده - C News Agency | پایگاه خبری سی نیوز
چیزی یافت نشد !