آزمون وسع برخورداری از سبد حمایتی دولت هر ۶ ماه یک بار انجام می‌شود ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

تا امروز در دو سه نوبت قریب به ۷۷۰ هزار خانوار که بر اساس تقاضاهای جدیدشان مشمول شناخته شدند به مجموعه کسانی که از سبد حمایتی برخوردار بودند اضافه شده است
آزمون وسع برخورداری از سبد حمایتی دولت هر ۶ ماه یک بار انجام می‌شود

شریعتمداری با اشاره به طرح های معیشتی در سطح کشور گفت: مهمترین طرح معیشتی ارائه سبد حمایت معیشتی دولت است که در ماه های اخیر این منابع برای حدود ۶۰ میلیون نفر جمعیت ایران با غلظت در شهرهای کمتر برخوردار توزیع شده است. همینطور به شکایت حدود ۳ میلیون و ۷۰ هزار خانوار که نسبت به بسته حمایتی تقاضای جدید داشتند و خود را مستحق دریافت می دانستند رسیدگی به عمل آمده است.

کشتی بوشهر-دوحه سوخت ندارد؟ ۰۷ دی ۱۳۹۸

پس از گذشت بیش از چهار ماه و وعده‌های بسیار هنوز این خط کشتیرانی درنقطه اول خود قرار دارد و اتفاق تازه‌ای در این زمینه نیافتاده است.
کشتی بوشهر-دوحه سوخت ندارد؟

بایگانی‌های بوشهر - C News Agency | پایگاه خبری سی نیوز
چیزی یافت نشد !