بهشت گم شده کردستان کجاست؟ ۲۳ آذر ۱۳۹۸

رودخانه‌های خروشان و جویبارهای روان و صدای دلنواز آن، تداعی کننده تصویری از بهشت است.
بهشت گم شده کردستان کجاست؟

از سنندج که به سمت این بهشت زیبا حرکت می‌کنیم تا چشم کار می‌کند سرسبزی و زیبایی است و دیگر از دود و دم و هوای آلوده شهر خبری نیست، زیبایی این بهشت در فصل بهار چندان زیباست که گویی طبیعت مخملی سبز به خود پوشانده است.

گردنه تته همچنان مسدود است ۰۹ آذر ۱۳۹۸

زندی در پایان از رانندگان خواست تا تجهیزات لازم از جمله زنجیر چرخ و وسایل گرمازا را همراه داشته باشند.
گردنه تته همچنان مسدود است

بایگانی‌های کردستان - C News Agency | پایگاه خبری سی نیوز
چیزی یافت نشد !