کمپ اشتغال برای ایجاد فرصت شغلی در حوزه نانو برگزار می‌شود ۱۶ آذر ۱۳۹۸

مدت زمان آموزش سه ماه و شروع کمپ از آذر ۱۳۹۸ (چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته) خواهد بود.
کمپ اشتغال برای ایجاد فرصت شغلی در حوزه نانو برگزار می‌شود

ستاد توسعه فناوری‌نانو با برگزاری کمپ اشتغال نانو امکان ایجاد جایگاه شغلی برای دانش‌آموختگان و دانشجویان حوزه‌های مرتبط با فناوری نانو را فراهم می‌کند.

۶۰ هزار نفر در روستاها شاغل شدند ۱۲ آذر ۱۳۹۸

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره سیستم نظارت بر طرح‌های اشتغال
۶۰ هزار نفر در روستاها شاغل شدند

بایگانی‌های عمران و اشتغال - C News Agency | پایگاه خبری سی نیوز
چیزی یافت نشد !