سلبریتی‌های میلیاردی خوشحال از معافیت مالیات ۱۳ آذر ۱۳۹۸

 50 درصد از معافیت مالیات شامل فرهنگ و هنر است
سلبریتی‌های میلیاردی خوشحال از معافیت مالیات

در تمام کشورها هنرمندان مانند دیگر اقشار جامعه مشمول پرداخت مالیات هستند زیرا جدا کردن آنها از جامعه و مرزبندی‌های بی‌منطق عواقب نامطلوبی در روح کلی جامعه باقی می‌گذارد.

لزوم افزایش مالیات بر سیگار در بودجه ۹۹ ۱۲ آذر ۱۳۹۸

از بین بردن زمین‌های کشاورزی برای تولید توتون و تنباکو
لزوم افزایش مالیات بر سیگار در بودجه ۹۹

نقش سازمان مالیاتی در حذف دهکهای بالا ۱۲ آذر ۱۳۹۸

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر نقش سازمان مالیاتی در کمک به حذف دهک های بالای درآمدی
نقش سازمان مالیاتی در حذف دهکهای بالا

مالیات صنعتگران ایرانی چند برابر کشورهای پیشرفته است؟ ۰۴ آذر ۱۳۹۸

مالیات صنعتگران ایرانی چقدر است؟
مالیات صنعتگران ایرانی چند برابر کشورهای پیشرفته است؟

بایگانی‌های مالیات - C News Agency | پایگاه خبری سی نیوز
یکی از مهم‌ترین موانع تولید، ضعف سیستم مالیاتی ۰۲ آذر ۱۳۹۸
 یک عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لرستان گفت: ضعف سیستم مالیاتی یکی از مهم‌ترین موانع تولید است.

یکی از مهم‌ترین موانع تولید، ضعف سیستم مالیاتی

این دکترای مدیریت بازرگانی خاطرنشان کرد: مفهوم رونق تولید، مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول ‌دستگاه‌های اجرایی برای تحریک ظرفیت‌های موجود است تا ضمن برطرف نمودن چالش‌های پیشین و عدم چالش‌آفرینی، ‌حجم و میزان تولید را در کنار سایر معیارهای رشد و توسعه افزایش داده و هر روز نسبت به قبل موجبات تولید بهتر را فراهم ‌کند.

وکلا هم مثل پزشکان مالیات نمی‌دهند؟ ۰۹ مهر ۱۳۹۸
مالیات

وکلا هم مثل پزشکان مالیات نمی‌دهند؟

وکلا هم مانند پزشکان مالیات نمیدهند.