لیسانسه‌ها بیشترین متقاضی دوره‌های کارورزی ۱۳ آذر ۱۳۹۸

طرح کارورزی یکی از برنامه‌های دولت در راستای تولید و اشتغال و زیرمجموعه طرح کاج
لیسانسه‌ها بیشترین متقاضی دوره‌های کارورزی

طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی یک دوره آموزشی تلقی می‌شود که طول دوره کارورزی حداقل شش ماه و حداکثر ۱۲ ماه برای هر کارورز بر اساس استانداردهای مصوب آموزش مهارتی است و برای کارورزان مشمول طرح، کمک هزینه کارورزی به صورت ماهیانه ۳۰ درصد حداقل دستمزد در نظر گرفته شده است.علاوه بر این، برای تأمین بیمه مسئولیت مدنی به ازای هر کارورز رقمی معادل ۵۰ هزار تومان در سال توسط دولت پرداخت خواهد شد.

بایگانی‌های دانشگاه - C News Agency | پایگاه خبری سی نیوز
چیزی یافت نشد !