بایگانی‌های رسیدگی - C News Agency | پایگاه خبری سی نیوز
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک ملت برگزار شد ۱۷ مهر ۱۳۹۸
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک ملت برگزار شد

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده بانک ملت برگزار شد

سؤال این است پولی که قرار بوده با آن تحریم‌ها دور زده شود چرا برنگشته و قرار بوده کجا استفاده شود؟