تهران-ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: رسالت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم به عنوان مهم ترین رکن تعلیم و تربیت‌ و ضرورت راهبردی در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
محسن حاجی میرزایی جمعه شب با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود با اشاره به گفت و گویی که با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری داشته است، نوشت: در گفت و گو با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری عرض کردم رسالت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم به عنوان مهم ترین رکن تعلیم و تربیت‌ و ضرورت راهبردی در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.
وی افزود: این رسالت با رسالت دانشگاه های دیگر که تربیت عالم است کاملا متفاوت است.
وزیر آموزش و پرورش همچنین در این پیام آورد: وزیر علوم کاملا به این رسالت و محوریت دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم باور دارند و اظهار داشتند که مقصودشان به دقت منتقل نشده و در اصلاحیه ای که منتشر کردند بر این نکته تصریح کرده اند.
حاجی میرزایی در پایان با استفاده از هشتک تربیت معلم ، توضیح داد که با جدیت از موجودیت و هویت این دانشگاه صیانت می کنم.
به گزارش ایرنا، منصور غلامی وزیر علوم در نامه ای به مقام معظم رهبری دربار..

حاجی میرزایی: رسالت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم است

تهران-ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: رسالت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم به عنوان مهم ترین رکن تعلیم و تربیت‌ و ضرورت راهبردی در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

محسن حاجی میرزایی جمعه شب با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود با اشاره به گفت و گویی که با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری داشته است، نوشت: در گفت و گو با وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری عرض کردم رسالت دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم به عنوان مهم ترین رکن تعلیم و تربیت‌ و ضرورت راهبردی در تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

وی افزود: این رسالت با رسالت دانشگاه های دیگر که تربیت عالم است کاملا متفاوت است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در این پیام آورد: وزیر علوم کاملا به این رسالت و محوریت دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم باور دارند و اظهار داشتند که مقصودشان به دقت منتقل نشده و در اصلاحیه ای که منتشر کردند بر این نکته تصریح کرده اند.

حاجی میرزایی در پایان با استفاده از هشتک تربیت معلم ، توضیح داد که با جدیت از موجودیت و هویت این دانشگاه صیانت می کنم.

به گزارش ایرنا، منصور غلامی وزیر علوم در نامه ای به مقام معظم رهبری درباره شرایط پذیرش معلم نوشته بود.

وی درباره جزئیات این نامه با اشاره به نقش و جایگاه خطیر دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی در تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد موردِ نیاز وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بر اساس مفاد ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، یکی از روش‌های تأمین کادرآموزشی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش انتخاب و پذیرش دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط و مورد نیاز از سایر دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با برگزاری دوره‌های یک ساله کسب شایستگی معلمی است که اجرای این مهم می‌تواند به تقویت بیش از پیش کادر علمی و آموزشی مدارس و آموزشگاه‌های کشور بینجامد.

 • شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران
 • بانک پارسیان
 • برای تربیت معلم از استانداردها کوتاه نمی‌آییم

  وزیر آموزش و پرورش:

  برای تربیت معلم از استانداردها کوتاه نمی‌آییم

  تهران- ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: ما نمی توانیم از استانداردها برای تربیت معلم شایسته کوتاه…

 • آموزش‌ حضوری و یادگیری ترکیبی در اولویت دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد

  وزیر آموزش و پرورش:

  آموزش‌ حضوری و یادگیری ترکیبی در اولویت دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد

  تهران- ایرنا- وزیر آموزش و پرورش در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه فرهنگیان گفت: از تهدید ناشی…