رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با ابراز امیدواری از اینکه طرح جهش تولید دانش بنیان از صحن مجلس به سلامت عبور کند، گفت: این طرح دست ما را در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان باز خواهد کرد، چرا که در این قانون چندین نکته قابل توجه در زمینه توجه به توان داخل وجود دارد که در صورت نهایی شدن می‌توان با بهره گیری از توان داخل زیر ساخت‌های مورد نیاز را تولید کرد.

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با ابراز امیدواری از اینکه طرح جهش تولید دانش بنیان از صحن مجلس به سلامت عبور کند، گفت: این طرح دست ما را در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان باز خواهد کرد، چرا که در این قانون چندین نکته قابل توجه در زمینه توجه به توان داخل وجود دارد که در صورت نهایی شدن می‌توان با بهره گیری از توان داخل زیر ساخت‌های مورد نیاز را تولید کرد.