دبیر فدراسیون جانبازان و معلولان گفت: کادر فنی جدید والیبال نشسته زنان و مردان برای هدایت تیم در بازیهای آسیا و اقیانوسیه به میزبانی کیش بزودی از سوی فدراسیون معرفی خواهد شد.

دبیر فدراسیون جانبازان و معلولان گفت: کادر فنی جدید والیبال نشسته زنان و مردان برای هدایت تیم در بازیهای آسیا و اقیانوسیه به میزبانی کیش بزودی از سوی فدراسیون معرفی خواهد شد.